Organizatorzy

Katedra Epizootiologii
z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Zakład Chorób Drobiu - Państwowy Instytut Weterynaryjny -
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Sekcja Fizjologii i Patologii Ptaków
Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

Komitet Organizacyjny:

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. dr h.c. Alina Wieliczko

dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. Instytutu
prof. dr hab. Krzysztof Rypuła

Sekretarz
dr Maciej Kuczkowski

Członkowie:
dr Michał Bednarski
dr Anna K. Matczuk
dr Tomasz Piasecki
dr hab. Anna Woźniak-Biel
dr Monika Chmielewska-Władyka
mgr Magdalena Karwańska
mgr Magdalena Siedlecka