Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Zakład Chorób Drobiu - Państwowy Instytut Weterynaryjny -
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

oraz

Sekcja Fizjologii i Patologii Ptaków Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
 
 

mają zaszczyt zaprosić na

Międzynarodową Konferencję Naukową

„Profilaktyka oraz immunoprofilaktyka w stadach drobiu –
teraźniejszość i przyszłość”

International scientific conference

„Prevention and immunoprophylaxis in poultry flocks –
present and future”

Konferencja odbędzie się w dniach 4–5 lipca 2024 r.
we Wrocławiu, Haston City Hotel, ul. Irysowa 1-3.

 

Przewodnicząca Komitet Organizacyjnego
prof. dr hab. dr h.c. Alina Wieliczko